Seminar KRIYA YOGA

Cu bucurie va anuntam ca Swami Nityananda Giri va sustine un seminar de kriya yoga in Bucuresti in perioada 12-15 octombrie 2018 intre orele 18-22, in fiecare zi.

Swami Nityananda Giri va mai sustine in aceeasi perioada seminarii in Brasov 17-20 octombrie, Sibiu 21-24 octombrie, Timisoara 26-29 octombrie, Iasi 30 octombrie -3 noiembrie 2018.

Întrucat scopul nostru este de a oferi tuturor celor interesați de tehnica de kriya yoga ocazia de a practica, puteți participa la această învățătură chiar daca nu ați mai avut contact cu tehnicle de meditatie specifice liniei.

Swami Nityananda Giri vine diret de pe linia maestrului Sri Yukteswar cu tehnici nemodificate si care nu au fost adaptate la cerintele societatii noastre de consum.

Exista un curent in prezent in care multi „maestri” au adaptat tehnici la cererea de pe piata. Este bine de stiut ca o tehnica modificata nu va duce niciodata acolo unde duce tehnica revelata direct de Babaji. Swami este un păstrător al tradiție spirituale indiene precum si a tehnicilor de Kriya yoga autentice.

Swami Nityananda Giri inițiază pe orice om care aspira sa se cunoasca mai mult, sa devina mai calm, mai intelept, mai tenace , mai elevat precum si pe cei ce doresc să practice în mod sincer Kriya-yoga, tehnici de meditație stravechi din mareata Indie.

Tehnica este practicata urmand traditia de initiere indiana „guru diksa”. Swami Nityananda Giri preda tehnica urmand linia lui Sri Yukteswaraji.
Este de esenta ca „Prana” este energia pe care se bazeaza Kriya yoga.

Practicanti de kriya yoga incep calatoria spirituala de la „prana”/respiratie si o incheie in starea de detasare(Transcendental Self). Aceasta metoda de kriya yoga ii ajuta pe practicanti sa-si cunoasca propria viata. Respiratia controleaza viata, cu alte cuvinte viata inseamna respiratie si respiratia inseamna viata.

BENEFICII :

Meditatia Kriya yoga insumeaza mai multe tehnici de respiratie care combinate cu tehnici de concentrare ne maresc capacitatea de efort fizic, psihic si mental.

Practicata corect si zilnic, kriya conduce gradual la stari de calm si o mai mare claritate a mintii.

Capacitatea noastra de concentrare se imbunatateste considerabil.

Tot prin practica consecventa optimismul nostru creste si treptat se transforma intr-o stare de bucurie si apoi in forme de Samadhi.
Corpul devina mai suplu, greutatea corpului se autoregleza.

Metoda este simpla, si poate fi practicata de oricine, nu exista contraindicatii relative la varsta.

CUI SE ADRESAZA?

Seminarul este structurat in asa fel incat sa poata fi accesibil oricui, indiferent de nivelul de practica atat ca informatie, cat si ca metoda de predare.

Contribuita pentru cei care participa la seminar si iau inițiere este de 645 lei/persoana (137 euro)
Contribuția financiară pe care o achitați are legatura cu costurile de organizare.

Comform tradiție orientale, cei care cu Adevarat se simt atinși profund de Învățăturile maestrului, au posibilitate sa faca donații, ca un act unilateral de generozitate, direct lui Swami Nityananda Giri, dupa sau in timpul celor 4 zile de seminar.

Cei care deja au primit initierea, pot participa la seminar pe baza unei donatii care ramane la atitudinea fiecaruia.

Pentru participanții din România, banii se vor vira in contul RO88BTRLRONCRT0437354001 ( cont de lei) .

Pentru participanții din străinătate taxa de participare este de 135 EURO si contul de EURO este RO38BTRLEURCRT0437354001.

Dupa efectuarea plății va rugam sa trimiteti un mail la adresa avdanflesaru@yahoo.com cu dovada plății, menționând numele participantilor pentru facturarea taxei de participare si un număr de telefon pentru fiecare participant .

Precizați va rog cand faceti viramentul la care din seminarii puteți participa. (seminar Kriya Brasov de exemplu).E important pentru organizatori. Mulțumesc anticipat.

IMPORTANT

PENTRU GRUPURI MAI MARI DE 4 PERSOANE PUTEȚI CERE DISCOUNT pe mail.

Dupa inscrierea in baza noastra de date ( cu adresa, nume si nr. de tel.) veti primi in maxim 24 de ore , un mail de confirmare.
Numar limitat de locuri.

UTILE :

Pentru a afla si altii de acest eveniment spiritual important ne -am bucura sa dați “share” la eveniment.

Va mulțumim anticipat pentru initiativa💕.

Pentru a avansa rapid si a obtine rezultatele scontate prin aceasta metoda precum si pentru asimilarea informatiilor predate si consiliere privind nelamuriri tehnice aparute in timpul practicii personale, cei care doresc vor putea sa participe saptamanal la grupul nostru de practica kriya yoga care exista de cca un an si sase luni .

Intalnirile se tin in fiecare duminica la Academia de Studii Holistice Marius Vornicescu de la orele 12-14 si Marti de la orele 18,30-20,30 la adresa in București, B-dul A. I. Cuza nr. 39, et. 1(alte detalii le veti afla dupa seminar).

Vom putea mentine astfel vie atat legatura cat si focul tapasului si al practicii personale.

Swami Nityananda Giri ofera consultații de Astrologie Cosmică, maxim 4 sedinte/zi inainte de seminarul de kriya. O sedinta de o ora de consultatii astrologice costa 35 €/persoana/ 50 min.

Va rugam sa va programați din timp!

Ceremonia de initiere se va face in modul traditional astfel ca este nevoie ca fiecare participant sa aduca :

1. Cinci fructe (este recomandat sa fie diferite).
2. Cinci flori (una dintre ele ar fi bine să fie un trandafir).

Cele cinci flori si cele cinci fructe vor si folosite la ceremonia focului care va avea loc intr-una din zilele seminarului.

Ceremonia focului este parte integranta din initiere.Simbolic reprezinta arderea corpului fizic si dobândirea dupa ceremonie a unui nou corp, pur ce este pregatit din punct de vedere subtil sa primească practica Kriya yoga.

Pentru mai multe informații despre maestru puteți vizita si site-urile lui:

www.nityanandagirikriyayoga.com
www.rajahamsakriya.com

Interviu Romania 2017

DE INTERES GENERAL:

Cautam pe cineva cu suflet mare care detine un spațiu in București ( gen sala de sport, hala, clădire cu un living mare) unde sa poate medita un număr mare de cursanti saptamanal . Ideea aceasta face parte dintr-un plan mai mare, in care dorim ca in București sa înființăm un centru spiritual de nivel internațional.

Binele pe care il faceti este si va fi apreciat de zeci, sute sau mii de oameni care vor beneficia de cazare, masa, consiliere psihologica, tehnici de meditatie, prezenta, ghidare si susținerea directa si constanta a maeștrilor Autentici.

In plus va puteți implica voluntar si in planurile noastre spirituale de viitor.

Un astfel de gest are ca un prin efect o ardere karmică mare, intr o exprimare din cultura Spirituala tibetana “ duce la acumularea de merite” sau mergând pe cultura indiana “ daca vrei sa faci karma yoga si sa ti îmbogățești viata construiește scoli, fântâni, spitale, centre de cultura si Spiritualitate” etc. Astfel de lucruri durabile au o influienta pozitivă si multi căutători spirirtuali se pot bucura de ele constant.

In condițiile in care in România este un interes mare pentru a urma linii spirituale autentice, un centru spiritual ar înnobila aceasta aspiratie.

Exista posiblitatea reala sa găzduim pentru o perioada de timp calugari indieni si tibetani autentici sau chiar sa- i convingem sa se stabilească definitiv in România.

In Franța, Germania, Cehia sau SUA deja se intampla acest fenomen de transfer de spiritualiste din Orient catre occident. De ce sa nu fim si noi parte din acest plan divin ?

Daca lucrul acesta se intampla este un real castig pentru toti.

Nu ezitați sa ne contactați.

Persoana de contact : Daniel Flesaru.
Contact adresă email : avdanflesaru@yahoo.com
TEL. INFO: 0727558691

PENTRU CEI DIN PROVINCIE :

Se poate dormi la sala in cele 2 nopti ale seminarului. Va rugam sa aveti la voi un izopren si un sac de dormit.

ENGLISH VERSION

We are happy to announce you that Swami Nityananda Giri will hold a kriya yoga seminar in Bucharest, between 12th and 15th of October 2018, from 6pm to 10pm.
Swami Nityananda Giri will hold the same seminar in Brasov, between 17th and 20th of October, Sibiu between 21st and 24th of October, Timisoara between 26th and 29th of October and Iasi between 30th of October and 3nd of November.

Since our goal is to offer everyone interested in the technique of kriya yoga the opportunity to practice, you may participate to this seminar even if you have never had any contact with the meditation techniques on this line.

Swami Nityananda Giri comes straight from Lineage Master Sri Yukteswar’s , with unmodified techniques nor adapted to the demands of our consumer society.

There is a current trend in which some „masters” have adapted techniques to market demand.

It is good to know that a modified technique will never lead to the technique revealed directly by Babaji.

Swami Nityananda Giri initiates anyone who aspires to know more, become more calm, wiser, tenacious, elevated, as well as those who want to honestly practice Kriya-yoga, ancient meditation techniques from the great India.

The technique is practiced following the „guru diksa” tradition of Indian initiation. Swami Nityananda Giri teaches the technique following Sri Yukteswaraji line.

„Prana” is the energy on which Kriya yoga is based.
Kriya yoga practitioners begin the spiritual journey of „prana” / breath and end in the state of detachment (Transcendental Self). This method of kriya yoga helps practitioners know their own lives. Breathing controls life, in other words life means breathing and breathing means life.

BENEFITS:

Kriya yoga meditation sums up more breathing techniques that combined with concentration techniques increase our physical, mental and mental effort capacity.

If it is correctly practiced, on a daily basis, kriya gradually leads to calm states and greater clarity of mind. Our ability to concentrate is considerably improved.

By consistent practice our optimism grows and gradually turns into a state of joy and then into forms of Samadhi. The body becomes more supple, the weight of the body becomes self-regulating.

WHO IS IT ADDRESSED TO?

The technique is simple, and it may be practiced by anyone, there are no age-related constraints.
The seminar is structured in such a way that it may be accessible to anyone, regardless of the level of practice, both as information and teaching techniques.
The cost for those attending the seminar and receiving initiation is 137 euros/person.

According to the Oriental tradition, those who truly feel deeply attained by Master’s Teachings, have the opportunity to make donations as an unilateral act of generosity directly to Swami Nityananda Giri after the seminar or during the 4-day seminar.
Those who have already received the initiation may participate in the seminar on the basis of a donation that they consider appropriate.

For participants from Romania, the money will be transferred to the account RO88BTRLRONCRT0437354001 (lei account).
For participants from abroad, the participation fee is 135 EURO and the EURO account is RO38BTRLEURCRT0437354001.

After making the payment, please send an email to avdanflesaru@yahoo.com with the proof of payment, mentioning the participants’ names for participation fee billing and a telephone number for each participant.
Please specify which seminars you attend (seminar Kriya Brasov for example). Thank you in advance.

IMPORTANT

FOR LARGE GROUPS OF 4 PERSONS YOU CAN GET A DISCOUNT .

After registering in our database (with address, name and phone number), you will receive a confirmation mail within 24 hours.

Limited number of places.

USEFUL :

Please feel free to share the event so that more people can benefit from it.

Thank you in advance for the initiative.

For any other questions that may arise during your personal practice, for counseling, or simply for group practicing for a deeper experience, we have organised practice kryia yoga meetings twice a week in Bucharest, 39, A. I. Cuza street, 1st floor.

In order to advance quickly and achieve the expected results, as well as for the assimilation of the information taught and counseling on technical problems arising during personal practice, those who wish will be able to participate weekly at our practice group kriya yoga that has been around for a year and six months. (other details will be available after the seminar).

Contact : Daniel Flesaru.
Mail address : avdanflesaru@yahoo.com
TEL. INFO +40 727558691

Lasa un comentariu

Your email address will not be published.